Europees Instituut voor innovatie en technologie stimuleert duurzaam herstel en duurzame groei van de culturele en creatieve sectoren in Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 26 oktober 2021.

Vandaag lanceert het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) een nieuw innovatiepartnerschap in de vorm van een kennis- en innovatiegemeenschap ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de groei van de culturele en creatieve sectoren en industrieën in Europa.

Het nieuwe partnerschap zal het herstel van deze sectoren helpen versnellen en onbenutte economische kansen ontsluiten op het gebied van architectuur, cultureel erfgoed, design, mode, film, muziek, uitgeverijen, podiumkunsten en videospelletjes.

De kennis- en innovatiegemeenschappen die door het EIT worden gecoördineerd, kunnen 15 jaar duren. In het kader van Horizon Europa is ongeveer 300 miljoen euro financiering vrijgemaakt voor twee nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen die tijdens de huidige financieringsperiode 2021-2027 van start zullen gaan.

Daarnaast kunnen ook extra middelen van de publieke en de particuliere sector worden gegenereerd. De kennis- en innovatiegemeenschap voor de culturele en creatieve sectoren en industrieën, staat nu in de startblokken.

Mariya Gabriel i, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Cultuur is de ziel van Europa. De Europese culturele en creatieve industrieën kunnen levens verbeteren, gemeenschappen omvormen, banen en groei scheppen en overloopeffecten naar andere sectoren creëren, zodat Europa de drijvende kracht achter innovatie in de wereld wordt. Het is inderdaad onze ambitie de fundamenten te leggen voor een Europees innovatie-ecosysteem op basis van cultuur en creativiteit. Dit nieuwe EIT-partnerschap zal ons helpen die ambitie te voeden. Het zal ook creativiteit in heel Europa ondersteunen en vaardigheden en kennis omzetten in baanbrekende innovaties.

De oproep tot het indienen van voorstellen van vandaag is het begin van de negende EIT-gemeenschap onder de naam “Culture and creativity”, die naar verwachting vanaf de zomer van 2022 van start zal gaan. Via de oproepen tot het indienen van voorstellen nodigt het EIT alle direct of indirect bij deze sectoren betrokken partners (met name bedrijven, hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, ngo's, steden en regio's) uit om hun visies en projecten kenbaar te maken om innovatie en duurzame ontwikkeling in de culturele en creatieve sectoren aan te drijven.

De uiterste termijn voor het indienen van voorstellen is 24 maart 2022. Het EIT zal in de loop van november een reeks informatieve webinars organiseren om belanghebbenden meer uitleg te geven over de oproep tot het indienen van voorstellen. In juni 2022 worden de geselecteerde partners bekendgemaakt.

De nieuwe EIT-gemeenschap “Culture and creativity” zal de toekomstige ondernemers van de sector opleiden via opleidingsprogramma's, de baanbrekende ondernemingen versterken via diensten voor bedrijsoprichting en -acceleratie en innovatieve producten en diensten leveren. De nieuwe gemeenschap heeft ook als doel de culturele en creatieve sectoren beter te integreren in regionale en lokale ontwikkelingsstrategieën.

Dankzij zijn bedrijfsmodel dat het hele innovatietraject bestrijkt (van student tot ondernemer, van idee tot product en van het lab tot de markt), heeft het EIT sinds zijn oprichting in 2008 meer dan 100 000 studenten opgeleid, 1 400 producten op de markt gebracht en 3 800 nieuwe bedrijven ondersteund die 3,9 miljard euro aan externe middelen hebben opgeleverd.

Achtergrond

Het EIT versterkt het innovatievermogen van Europa door oplossingen aan te dragen voor dringende wereldwijde problemen en door ondernemerstalent te stimuleren om in Europa duurzame groei en gekwalificeerde banen te creëren. Het EIT is een EU-orgaan en integraal onderdeel van Horizon Europa, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het Instituut ondersteunt dynamische pan-Europese partnerschappen, de EIT-kennis- en innovatiegemeenschappen, die bestaan uit toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten die zich bezighouden met het oplossen van een dringend wereldwijd probleem, van klimaatverandering tot gezondheid en hernieuwbare energie. Samen met haar belangrijkste partners biedt de EIT-gemeenschap:

  • opleidingen en cursussen in heel Europa, die studenten omvormen tot ondernemers. Dora Palfi van imagiLabs, geeft bijvoorbeeld lessen programmeren aan jonge vrouwen en meisjes met de steun van EIT Digital;
  • bedrijfsoprichting en -acceleratiediensten die ideeën en bedrijven naar een hoger niveau tillen, zoals Northvolt dat de groenste lithiumionbatterijen ter wereld vervaardigt met de steun van EIT InnoEnergy;
  • innovatiegedreven onderzoeksprojecten die ideeën omzetten in producten die partners, investeerders en expertise met elkaar verbinden, zoals Diabeloop - D4Kids, een artificieel-intelligentiesysteem ter verbetering van type 1 diabetesbeheersing bij kinderen, met de steun van EIT Health.

Het EIT is het grootste innovatie-ecosysteem van Europa dat bijna 3 000 partners van toonaangevende bedrijven, onderzoeks- en onderwijsorganisaties in heel Europa verenigt in meer dan 60 innovatiehubs.

Het EIT heeft al acht verschillende kennis- en innovatiegemeenschappen opgezet, onder meer op het gebied van gezondheid, digitalisering, productie, stedelijke mobiliteit en klimaatinnovatie.

Meer informatie

EIT Culture and Creativity - Oproep tot het indienen van voorstellen 2021

Europees Instituut voor innovatie en technologie

Culturele en creatieve sectoren