Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (35724) - Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35724 - Initiatiefnota over familiebedrijven.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35724)
Document­datum 18-03-2021
Publicatie­datum 26-03-2021
Nummer KST357243
Kenmerk 35724, nr. 3
Commissie(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 724

Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2021

In uw brief van 11 februari 2021 wordt het kabinet verzocht een reactie te geven op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35 724).

Ik werk momenteel aan de uitvoering van de van de leden motie Amhaouch en Palland (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 29) over het in kaart te brengen welke factoren bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging en met welke beleidsopties deze zouden kunnen worden versterkt. In deze motie komen een aantal punten uit de initiatiefnota terug. Ik wil mijn reactie op de initiatiefnota Palland vanwege de gedeeltelijke overlap met de motie Amhaouch/Palland meenemen in mijn reactie op de motie en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2021 informeren.

Parallel aan de uitvoering van die motie is de reguliere evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging gestart. Deze evaluatie en de kabinetsreactie hierop worden in Q3 2021 naar de Tweede Kamer gezonden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

kst-35724-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 724, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.