35724 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over familiebedrijven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 10 februari 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Palland-Mulder (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(37 stuks)

2 9 februari 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357241
Geleidende brief
 
2 9 februari 2021, initiatiefnota, nr. 2     KST357242
Initiatiefnota
 
2 18 maart 2021, brief, nr. 3     KST357243
Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (35724)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.