Verbeterblad Staatsblad over 35633 - Vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

donderdag 21 januari 2021

Vandaag is in het Staatsblad een verbeterblad gepubliceerd betreffende een eerder Staatsblad met betrekking tot het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 35633 - Vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij.