Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - 24 april 2024

donderdag 25 april 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Besluiten bij: 21501-32 - Landbouw- en Visserijraad

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 33037 - Mestbeleid

Besluiten bij: 36410 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024

Besluiten bij: 27858 - Gewasbeschermingsbeleid

Besluiten bij: 28286 - Dierenwelzijn

Besluiten bij: 29842 - Biologische Landbouw

Besluiten bij: 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Besluiten bij: 33576 - Natuurbeleid

Besluiten bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Overige besluiten: