Nieuwe bundel nu beschikbaar: 'Een beetje integer bestaat niet'

woensdag 23 december 2020, 13:33

DEN HAAG (PDC i) - De vijftiende bundel uit de Montesquieu reeks onder de eindredacteurschap van Jan Schinkelshoek i en Aalt Willem Heringa i is eind november verschenen: 'Een beetje integer bestaat niet'.

Er is in Nederland al jaren aandacht voor het onderwerp integriteit in het openbaar

bestuur, zodanig dat politici en bestuurders op hun hoede zijn om vooral niet de fout in te gaan. 'Een beetje integer bestaat niet' is een bundel van het Montesquieu Instituut met beschouwingen over integriteit in de verschillende overheidslagen en instanties.

De bundel gaat eerst in op integriteit als verschijnsel (Ronald Kroeze). Hierna volgen beschouwingen over integriteit bij politieke partijen (Sebastiaan van Leunen & Gerrit Voerman i), de Staten-Generaal (Paul Bovend'Eert) en de gemeenten (Solke Munneke). Ook wordt er gekeken naar integriteit bij de ambtenarij (Toon Kerkhoff) en de rechterlijke macht in de vorm van het Openbaar Ministerie i (Miranda de Meijer & Joep Simmelink).

De slotbalans wordt opgemaakt door Aalt-Willem Heringa i (hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht) en Jan Schinkelshoek i (oud-lid Tweede Kamer, adviseur van het Montesquieu Instituut in Den Haag).

  • Bestel de bundel direct via bol.com.