Het Juiste Antwoord (JA21)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo JA21

JA21 is een conservatief-liberale en nationalistische partij. De naam staat voor ‘het Juiste Antwoord’ maar ook voor de voorletters van Joost Eerdmans i en Annabel Nanninga i. Zij richtten op 18 december 2020 de partij op, nadat zij eerder FVD i hadden verlaten. Joost Eerdmans is de politiek leider. JA21 wil 'rechtse kiezers waar voor hun stem geven' en pleit voor het weer terug nemen van met de EU gedeelde bevoegdheden op een aantal terrein, minder immigratie en lagere lasten.

De partij zetelt op dit moment met één zetel in de Tweede Kamer. Sinds de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 i is JA21 met drie zetels in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij is met één zetel vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

JA21 maakt deel uit van de oppositie.

1.

Kerngegevens

Partijnaam

JA21

Datum van oprichting

18 december, 2020

Website

www.ja21.nl

Politiek leider

Joost Eerdmans i

Partijvoorzitter

Adrien de Boer

Wetenschappelijk instituut

-

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

-

Ledental per 1 januari 2023

5.060

Europese partij

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) i

2.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

1 zetel i

Joost Eerdmans i

Eerste Kamer

3 zetels i

Annabel Nanninga i

Europees Parlement

1 zetel i

Michiel Hoogeveen i

3.

JA21 en Tweede Kamerverkiezingen

JA21 nam in 2021 voor de eerste keer deel aan de Tweede Kamerverkiezingen i.

 

Jaar

Lijsttrekker

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2021 i

Joost Eerdmans i

Het Juiste Antwoord

3

2,4%

Oppositie, kabinet-Rutte IV i

4.

JA21 en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2023

Annabel Nanninga

Lijst 2023

3

*

  • nog niet bekend

5.

Beginselen

JA21 wil een brede volkspartij op de rechterflank van het politieke spectrum zijn. JA21 omschrijft zichzelf als liberaal-conservatief. De partij wil minder invloed van de Europese Unie, zelfbeschikking voor burgers en wil opkomen voor traditionele culturele waarden. De partij wil ook meer directe vormen van democratie.

6.

Bestuursvorm

JA21 is een ledenpartij. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de partij en benoemt een landelijk bestuur dat uit tenminste drie leden bestaat.

Naar aanleiding van een kritische openbare brief van een groot aantal leden van de partij werd tijdens het partijcongres in april 2023 besloten tot hervormingen van de partijstructuur. Inspelend op de aantijgingen over het bestaan van een democratisch tekort binnen de partij, werd besloten het partijbestuur voortaan op democratische wijze te kiezen. Een meerderheid van de aanwezige leden stemde daarnaast ook voor een einde aan dubbelfuncties en voor de instelling van een partijraad die meer inspraak van de leden moet garanderen.

7.

Historische ontwikkeling

JA21 werd voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Dat deden zij op 18 december 2020, nadat zij allebei waren vertrokken bij Forum voor Democratie. Daarna stapten verschillende andere oud-FvD'ers over naar JA21, onder andere vanuit de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Bij de Tweede Kamerverkiezingen die daarop volgden haalde de partij drie zetels.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 rommelde het binnen JA21. Tweede Kamerleden Derk Jan Eppink i en Nicki Pouw-Verweij i stapten over naar de BBB, waardoor Joost Eerdmans als enig Tweede Kamerlid overbleef. Ook stapten de Europarlementariërs Rob Roos i en Rob Rooken i uit de partij.

 

8.

Meer over