Bundel ‘Coronacratie: Rechtsstaat en democratie in tijden van crisis’ verschenen

donderdag 10 september 2020, 16:00

DEN HAAG (PDC i) - Hoe heeft de politiek gereageerd op de coronacrisis? Hebben onze democratie en rechtsstaat stand gehouden in het voorjaar van 2020? Dat is het onderwerp van bundel 14 van het Montesquieu Instituut, Coronacratie: Rechtsstaat en democratie in tijden van crisis. Een eerste balans, onder redactie van Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa. De belangrijkste conclusie: democratie en rechtsstaat hebben in de crisis behoorlijk hun werk gedaan, maar er blijft genoeg om kritisch over te zijn.

Hoewel de coronacrisis nog steeds niet voorbij is, heeft het Montesquieu Instituut verschillende experts gevraagd hun licht te laten schijnen over politiek en bestuurlijk Nederland en Europa in tijden van crisis. Uit de artikelen blijkt vanuit diverse perspectieven dat zowel de regering als het parlement, na traag op gang gekomen te zijn, zich snel hebben herpakt. Bovendien hebben lokale bestuurders zich in de beginfase van deze crisis van hun beste kant laten zien, zeker toen de veiligheidsregio’s een grote rol kregen toebedeeld. De Europese Unie heeft bovendien zijn taken prima vervuld, voor zover de bevoegdheden van de unie dat toelaten.

Toch blijft er ook nog genoeg om kritisch over te zijn. De aanpak van de crisis roept bijvoorbeeld vragen op over transparantie met betrekking tot besluitvorming van het kabinet. Ook zijn fundamentele debatten over gezondheid in combinatie met de economie ontweken. Auteur Lex Oomkes stelt bovendien dat het parlement te nalatig was in de controlerende parlementaire functie, en zichzelf in feite buitenspel zette.

De bundel Coronacratie: Rechtsstaat en democratie in tijden van crisis. Een eerste balans is in gelimiteerde oplage fysiek verkrijgbaar, maar ook online te lezen via de website van het Montesquieu Instituut en draagt bij aan de missie van het Instituut: door valorisatie een brug te bouwen tussen wetenschap en samenleving op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Digitale versie

Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van Coronacratie: Rechtsstaat en democratie in tijden van crisis

Montesquieu Reeks

Onder de vlag van het Montesquieu Instituut verschijnt een aantal maal per jaar een bundel rondom een bepaald thema. Coronacratie is de 14e bundel in deze reeks.