EP-Subcommissie belastingvraagstukken (FISC)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met belastingvraagstukken. De commissie telt maximaal 30 leden. De Nederlander Paul Tang (PvdA) i zit de commissie voor.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Economische en Monetaire Zaken i (ECON).

Het Europees Parlement besloot tot het oprichten van een permanent commissie voor dit onderwerp nadat opeenvolgende tijdelijke onderzoekscommissies van het Europees Parlement onderzoek deden naar belastingfraude en -ontwijking.

De belangrijkste onderwerpen waar de subcommissie zich op richt zijn:

  • 1. 
    het bestrijden van belastingfraude
  • 2. 
    vraagstukken rond belastingontduiking en belastingontwijking
  • 3. 
    financiële transparantie voor belastingdoeleinden
 

1.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Paul Tang (PvdA) iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Markus FerberEVP
    Othmar Karas iEVPLid/leden    Roberts Zīle iECR
    Herbert Dorfmann iEVP
    Sven Giegold iGroenen/EVA


    Luděk Niedermayer iEVP
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Martin Schirdewan iGUE/NGL
    Christophe Hansen iEVP
    Manon Aubry iGUE/NGL


    Andreas Schwab iEVPPlaatsvervanger(s)

    Sirpa Pietikäinen iEVP
    Danuta Hübner iEVP
    Evelyn Regner iS&D
    Raffaele Fitto iECR


    Fulvio Martusciello iEVP
    Victor Negrescu iS&D
    Alfred Sant iS&D
    Joachim Schuster iS&D
    Johan Van Overtveldt iECR


    Olivier Chastel iRENEW

2.

Meer informatie

3.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Paul Tang (PvdA) iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Markus FerberEVP
    Othmar Karas iEVPLid/leden    Roberts Zīle iECR
    Herbert Dorfmann iEVP
    Sven Giegold iGroenen/EVA


    Luděk Niedermayer iEVP
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Martin Schirdewan iGUE/NGL
    Christophe Hansen iEVP
    Manon Aubry iGUE/NGL


    Andreas Schwab iEVPPlaatsvervanger(s)

    Sirpa Pietikäinen iEVP
    Danuta Hübner iEVP
    Evelyn Regner iS&D
    Raffaele Fitto iECR


    Fulvio Martusciello iEVP
    Victor Negrescu iS&D
    Alfred Sant iS&D
    Joachim Schuster iS&D
    Johan Van Overtveldt iECR


    Olivier Chastel iRENEW