Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) i Toon locatie
zaal A3E-2
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT) i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 16.30 uur en 16.30 - 17.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

9.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 4. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

CONT/9/01001

2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] - C9-0051/2019

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

PR - PE639.954v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 5. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

CONT/9/00871

2019/2065(DEC) COM(2019)0317 - C9-0060/2019

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR - PE639.836v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

DEVE, BUDG

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

Kwijting aan de agentschappen

 • 6. 
  Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

CONT/9/00798

2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] - C9-0093/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.866v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 7. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

CONT/9/00793

2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] - C9-0087/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.870v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 8. 
  Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

CONT/9/00791

2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] - C9-0088/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.862v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 9. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

CONT/9/00795

2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] - C9-0086/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.861v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ECON, EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 10. 
  Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

CONT/9/00820

2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] - C9-0084/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.859v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

FEMM

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)

CONT/9/00818

2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] - C9-0085/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.863v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 12. 
  Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

CONT/9/00832

2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] - C9-0078/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.855v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 13. 
  Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

CONT/9/00830

2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] - C9-0079/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.821v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 14. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

CONT/9/00835

2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] - C9-0077/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.864v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 15. 
  Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom

CONT/9/00824

2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] - C9-0082/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.856v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 16. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

CONT/9/00822

2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] - C9-0083/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.924v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 17. 
  Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

CONT/9/00828

2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] - C9-0080/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.865v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

PECH

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 18. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

CONT/9/00826

2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] - C9-0081/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.916v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 19. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

CONT/9/00847

2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] - C9-0071/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.860v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 20. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

CONT/9/00845

2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] - C9-0072/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.914v03-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 21. 
  Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

CONT/9/00851

2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] - C9-0069/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.922v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 22. 
  Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

CONT/9/00849

2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] - C9-0070/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.919v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 23. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

CONT/9/00839

2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] - C9-0075/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.868v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 24. 
  Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

CONT/9/00837

2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] - C9-0076/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.858v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 25. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

CONT/9/00843

2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] - C9-0073/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.854v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 26. 
  Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

CONT/9/00841

2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] - C9-0074/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.915v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 27. 
  Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

CONT/9/00863

2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] - C9-0064/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.918v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI, LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 28. 
  Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

CONT/9/00861

2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] - C9-0063/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.879v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 29. 
  Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

CONT/9/00868

2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] - C9-0061/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.857v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL, ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 30. 
  Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

CONT/9/00866

2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] - C9-0062/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.878v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 31. 
  Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

CONT/9/00855

2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] - C9-0067/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.877v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

CULT

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 32. 
  Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

CONT/9/00853

2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] - C9-0068/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.917v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 33. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

CONT/9/00857

2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] - C9-0066/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.867v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 34. 
  Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

CONT/9/00859

2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] - C9-0065/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.872v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 35. 
  Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

CONT/9/00784

2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] - C9-0091/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.869v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 36. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

CONT/9/00782

2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] - C9-0092/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.874v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 37. 
  Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec

CONT/9/00788

2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] - C9-0089/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.875v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, IMCO

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 38. 
  Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

CONT/9/00786

2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] - C9-0090/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.871v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

* * *

14.30 - 16.30 uur

Kwijting aan de overige instellingen

 • 39. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad

CONT/9/00981

2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] - C9-0052/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.828v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 40. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

CONT/9/00874

2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] - C9-0059/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.835v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, AFCO

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 41. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

CONT/9/00961

2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] - C9-0053/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.829v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 42. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

CONT/9/00941

2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] - C9-0054/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.830v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 43. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

CONT/9/00921

2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] - C9-0055/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.831v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 44. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's

CONT/9/00901

2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] - C9-0056/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.832v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 45. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

CONT/9/00881

2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] - C9-0057/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.833v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 46. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

CONT/9/00878

2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] - C9-0058/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.834v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

JURI, LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

Kwijting aan de gemeenschappelijke ondernemingen

 • 47. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

CONT/9/00767

2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] - C9-0098/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.841v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI, ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 48. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky)

CONT/9/00773

2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] - C9-0096/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.839v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 49. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

CONT/9/00770

2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] - C9-0097/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.840v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, REGI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 50. 
  Kwijting 2018: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel)

CONT/9/00760

2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] - C9-0101/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.844v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 51. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH)

CONT/9/00765

2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] - C9-0099/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.842v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 52. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

CONT/9/00762

2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] - C9-0100/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.843v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 53. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Veiligheid van de Luchtvaart (Sesar)

CONT/9/00777

2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] - C9-0095/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.838v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 54. 
  Kwijting 2018: Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie

CONT/9/00780

2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] - C9-0094/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.837v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 55. 
  Rondvraag
 • 56. 
  Volgende vergaderingen

 28 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

16.30 - 17.30 uur (met gesloten deuren)

 • 57. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie i controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie