Europese grens- en kustwacht: start van de eerste gezamenlijke operatie buiten de EU - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019.

Vandaag start het Europees Grens- en kustwachtagentschap in samenwerking met de Albanese autoriteiten de eerste gezamenlijke operatie op het grondgebied van een buurland van de EU. In volledige overeenstemming met alle betrokken landen zullen vanaf 22 mei teams van het agentschap samen met Albanese grenswachters worden ingezet aan de Grieks-Albanese grens om het grensbeheer te versterken en de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU te verbeteren. Met deze operatie begint een nieuwe fase in de samenwerking tussen de EU en de partners van de Westelijke Balkan en komt de volledige operationalisering van het agentschap weer een stap dichterbij.

Het startevenement vindt plaats in Tirana, AlbaniŽ, in aanwezigheid van Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, Edi Rama, premier van AlbaniŽ, en SandŽr Lleshaj, minister van Binnenlandse Zaken van AlbaniŽ.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: ĄWe gaan nu voor het eerst Europese grens- en kustwachtteams inzetten buiten de EU. Daarmee begint een heel nieuw hoofdstuk in onze samenwerking op het gebied van migratie en grensbeheer met AlbaniŽ en de hele westelijke Balkan. Het is een echte doorbraak en een historische stap. De gecoŲrdineerde samenwerking en onderlinge ondersteuning bij de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen, zoals een beter beheer van migratie en de bescherming van onze gemeenschappelijke grenzen, brengt deze regio dichter bij de EU.Ē

Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van het Europees Grens- en kustwachtagentschap: ĄVandaag hebben wij een mijlpaal bereikt, zowel voor ons agentschap als voor de bredere samenwerking tussen de Europese Unie en AlbaniŽ. We starten de eerste gezamenlijke operatie buiten de Europese Unie, om AlbaniŽ te ondersteunen bij de grenscontrole en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.Ē

Hoewel AlbaniŽ uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de bescherming van zijn grenzen, kan de Europese grens- en kustwacht zowel technische als operationele steun en bijstand verlenen. De teams van de Europese grens- en kustwacht zullen de Albanese grenswachters bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij het verrichten van grenscontroles aan de doorlaatposten en bij het voorkomen van illegale binnenkomsten. Alle operaties en missies aan de Albanese grens met Griekenland zullen worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met zowel de Albanese als de Griekse autoriteiten.

Om AlbaniŽ te ondersteunen bij de grenscontrole en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit zet het agentschap aan het begin van de operatie 50 functionarissen, 16 patrouillewagens en ťťn met thermovision uitgeruste bestelbus in. Deze zijn afkomstig uit twaalf EU-lidstaten (Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, KroatiŽ, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, RoemeniŽ, SloveniŽ en TsjechiŽ).

Nauwere samenwerking tussen prioritaire derde landen en het Europees Grens- en kustwachtagentschap komt het beheer van irreguliere migratie ten goede, bevordert de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU en versterkt de capaciteit van het agentschap om in de onmiddellijke omgeving van de EU op te treden, waardoor het nabuurschap dichter bij de EU komt te staan.

Achtergrond

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan missies en gezamenlijke operaties uitvoeren op het grondgebied van naburige derde landen, mits vooraf een statusovereenkomst is gesloten tussen de Europese Unie en het betrokken land. De statusovereenkomst die met AlbaniŽ is uitonderhandeld en in oktober 2018 is ondertekend, is op 1 mei 2019 in werking getreden. Het is de eerste statusovereenkomst met een partnerland van de Westelijke Balkan die operationeel wordt.

Soortgelijke overeenkomsten werden geparafeerd met Noord-MacedoniŽ (juli 2018), ServiŽ (september 2018), BosniŽ en Herzegovina (januari 2019) en Montenegro (februari 2019); deze moeten nog worden afgerond.

Eerder dit jaar hebben het Europees Parlement en de Raad - zoals voorgesteld door de Europese Commissie - besloten het mandaat van het Europees Grens- en kustwachtagentschap te versterken, zodat deze instantie het hoofd kan bieden aan de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd op het gebied van migratie- en grensbeheer. Het versterkte mandaat maakt gezamenlijke operaties en missies mogelijk in landen buiten de onmiddellijke nabijheid van de EU.

Meer informatie

Statusovereenkomst tussen de EU en AlbaniŽ inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in AlbaniŽ uitvoert

Persbericht: Grensbeheer: EU ondertekent overeenkomst met AlbaniŽ over samenwerking met Europese grens- en kustwacht (5 oktober 2018)

Persbericht: Grensbeheer: Europees Grens- en kustwachtagentschap versterkt operationele samenwerking met AlbaniŽ (12 februari 2018)

IP/19/2591