COM(2019)218 - Bijdrage Commissie aan de informele Europese top in Sibiu op 9 mei 2019: voorbereidingen voor een meer verenigde, sterkere en democratischer EU in een steeds onzekerder wereld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender

COM(2019)218 EUe - Mededeling
Bijdrage Commissie aan de informele Europese top in Sibiu op 9 mei 2019: voorbereidingen voor een meer verenigde, sterkere en democratischer EU in een steeds onzekerder wereld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMIT… EN HET COMIT… VAN DE REGIO'S Europa in mei 2019: voorbereidingen voor een meer verenigde, sterkere en democratischere Unie in een steeds onzekerder wereld Bijdrage van de Europese Commissie aan de informele bijeenkomst van de leiders van de EU27 in Sibiu (RoemeniŽ) op 9 mei 2019

officiŽle Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Europe in May 2019: Preparing for a more united, stronger and more democratic Union in an increasingly uncertain world The European Commission's contribution to the informal EU27 leaders' meeting in Sibiu (Romania) on 9 May 2019
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer†i COM(2019)218 NLEN
Celex-nummer†i 52019DC0218

2.

Key dates

Document 30-04-2019
Online publicatie 02-05-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.