Nieuwe EU-meerjarenbegroting op agenda COSAC

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 14 januari 2019.

Europese Zaken

Op 20 en 21 januari 2019 neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken Foort van Oosten i (VVD i) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn i (SP i) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen i (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie i Boekarest, Roemenië i.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de rol van de structuur-en cohesiefondsen binnen het kader van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 gepland. Daarnaast zal het Roemeens EU-Voorzitterschap i de prioriteiten van het komend halfjaar presenteren.

  • 20-21/01: Werkbezoek COSAC-voorzittersconferentie