CDA: Coach in iedere regio voor thuiszittende kinderen

Met dank overgenomen van M.R.J. (Michel) Rog i, gepubliceerd op woensdag 4 juli 2018.

Het CDA wil dat de duizenden kinderen die langdurig thuis zitten en geen onderwijs krijgen, zo snel mogelijk aan passend onderwijs worden geholpen. Daarom pleit CDA-Kamerlid Michel Rog om in iedere regio een coach aan te stellen die zich persoonlijk voor deze gezinnen inzet. In 2016 werd een Thuiszitterspact ondertekend, waarin is afgesproken dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwijs. Destijds werd voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert aangesteld als aanjager om de juiste mensen met elkaar aan tafel te krijgen.

Michel Rog: ‘Elk kind dat thuiszit is er één te veel. Ieder kind, ieder gezin en iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk. Er is afgesproken dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwijs. Daar zijn creatieve oplossingen nodig, in plaats van praten over systemen. Het ziet er nu naar uit dat deze doelstelling niet gehaald gaat worden. Wij willen daarom dat een coach wordt aangesteld, die niet rust tot al deze kinderen naar school gaan. Passend onderwijs heeft een menselijk gezicht nodig.’

De termijn van Marc Dullaert als aanjager zit er na twee jaar alweer op. Die termijn van twee jaar werd in 2016 afgesproken. Michel Rog: ‘Er moet in elke regio een opvolger komen die zich persoonlijk om deze groep kinderen en gezinnen bekommert. Zeker nu in alle gemeentes nieuwe colleges zijn gevormd, is het belangrijk dat een boegbeeld zorgt dat dit probleem in iedere regio bovenaan ieders agenda blijft staan.’

Michel Rog deed het voorstel gisteren tijdens het notaoverleg met minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs over passend onderwijs en de problematiek van de thuiszitters. Slob zegde toe om na het zomerreces meer uitgebreid terug te komen op het idee voor een ‘thuiszitterscoach’.

Tot slot diende Michel Rog twee moties in over een eerlijke beloning van docenten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het bevorderen dat alle VAVO-instellingen (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) deelnemen aan een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. VAVO kan voor thuiszitters namelijk een goede oplossing zijn om alsnog een diploma te halen.