1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 56 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.07.2013  Exploitatie van de hogefluxreactor in 2011.
Verslag com(2013)489
 
03.07.2013  Accompanying document to the Report "Operation of the High Flux Reactor in the year 2011".
swd(2013)238
 
03.05.2013  Deelname van de EU aan de wereldtentoonstelling 2015 in Milaan, met als thema "Voedsel voor de planeet, energie voor het leven".
Mededeling com(2013)255
 
16.04.2012  Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in het jaar 2010.
Verslag com(2012)171
 
16.04.2012  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document Report to the Council and the European Parliament Report from the Commission to the Council and the European ...
sec(2012)86;swd(2012)86
 
21.03.2012  EU efforts to strengthen nuclear security.
Werkdocument Europese Commissie swd(2012)70
 
18.07.2011  Exploitatie van de Hogefluxreactor in 2009.
Verslag com(2011)444
 
18.07.2011  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying document to the Report "Operation of the High Flux Reactor in year 2009".
sec(2011)929
 
12.01.2009  Ontmanteling van nucleaire installaties en beheer van kernafval: beheer van nucleaire verplichtingen ten gevolge van activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor ...
Mededeling com(2008)903
 
04.08.2008  Onderhandelingsmandaat waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over een overeenkomst tussen Euratom en het Department of Energy van de VS (USDOE) op ...
Mededeling com(2008)507
 
10.11.2005  Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Van concept naar realiteit.
Mededeling com(2005)565
 
25.05.2005  Onderhandelingen met het oog op de toetreding van Euratom tot een internationale kaderovereenkomst tussen de leden van het Generation IV International Forum op het ...
Mededeling com(2005)222
 
16.11.2004  Sluiten van een overeenkomst betreffende O&O-samenwerking bij het vreedzame gebruik van kernenergie tussen Euratom en de regering van China.
Mededeling com(2004)755
 
19.05.2004  Ontmanteling van nucleaire installaties en beheer van afvalstoffen - Beheer van de nucleaire erfenis ten gevolge van de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum ...
Mededeling sec(2004)621
 
14.05.2004  Jaarverslag GCO - 2003.
Verslag com(2004)362
 
16.04.2003  Jaarverslag GCO.
Verslag com(2003)189
 
26.06.2002  GCO jaarverslag 2001.
Verslag com(2002)306
 
07.05.2001  GCO Jaarverslag 2000.
Verslag com(2001)239
 
20.04.2001  Uitvoering van de taak van het GCO in de Europese onderzoekruimte.
Mededeling com(2001)215
 
27.09.2000  Europe and Space: Turning to a new chapter.
Mededeling com(2000)597
 
19.06.2000  GCO jaarverslag 1999.
Verslag com(2000)366
 
07.06.1999  .
Werkdocument Europese Commissie sec(1999)789
 
11.05.1999  Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek - Jaarverslag 1998.
Verslag com(1999)222
 
17.03.1999  Nucleaire erfenis van GCO-werkzaamheden in het kader van het Euratom-Verdrag - Ontmanteling van verouderde kerninstallaties en beheer van afval.
Mededeling com(1999)114
 
29.07.1998  Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek - Jaarverslag 1997.
Verslag com(1998)483
 
22.04.1997  Evaluatie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek-1992-1996.
Mededeling com(1997)164
 
14.04.1997  Voorwaarden waaronder de ontmanteling van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gepland zou moeten worden.
Verslag com(1997)150
 
08.01.1997  Instelling van een sectie van het GCO die de rol zal vervullen van c√∂ordinatie-eenheid van het Waarnemings- en informatiesysteem voor de Alpen.
Mededeling com(1996)713
 
04.12.1996  EU en de ruimtevaart bevordering van toepassingen, markten en industrieel concurrentievermogen.
Mededeling com(1996)617
 
06.09.1996  Stand van de tenuitvoerlegging van de conclusies van de raad van 26 april 1994 betreffende de rol van het gco.
Mededeling com(1996)436
 
20.06.1996  .
Mededeling sec(1996)1124
 
17.04.1996  Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek - jaarverslag 1995.
Verslag com(1996)158
 
09.02.1996  Bureau voor de risico' s van zware ongevallen.
Mededeling com(1996)7
 
10.04.1995  Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek - jaarverslag 1994.
Verslag com(1995)121
 
08.03.1995  Evaluatie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en zijn meerjaren onderzoeksprogramma 1992- 1994.
Verslag com(1995)60
 
11.07.1994  .
Mededeling sec(1994)1126
 
23.03.1994  Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek - jaarverslag 1993.
Verslag com(1994)87
 
27.07.1993  Instituut technologische prognose van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.
Mededeling com(1993)374
 
31.03.1993  Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek - jaarverslag 1992.
Verslag com(1993)112
 
18.12.1992  EUROPEES BUREAU VOOR CHEMISCHE PRODUKTEN - MEDEDELING van de COMMISSIE aan de MINISTERRAAD en het EUROPESE PARLEMENT.
Mededeling com(1992)585
 
31.07.1992  Toestand op het gebied van de materiaalbeproevingsreactoren in de gemeenschap.
Mededeling sec(1992)1471
 
17.01.1992  Advies van de raad van beheer van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek betreffende de evaluatie van het meerjarig onderzoekprogramma (1988¬≠1991).
Advies sec(1992)45
 
22.07.1991  Resolutie van de raad inzake de door het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek (gco) uit te voeren taken.
Mededeling com(1991)281
 
25.03.1991  .
Verslag sec(1991)494
 
13.04.1989  Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, jaarverslag 1988.
Verslag com(1989)160
 
18.11.1985  Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek - onderzoekprogramma 1984-1987 uitvoeringsverslag voor 1984.
Verslag com(1985)626
 
15.09.1983  .
Verslag com(1983)550
 
10.11.1982  .
Mededeling com(1982)749
 
17.11.1980  .
Verslag com(1980)750
 
05.05.1976  .
Mededeling com(1976)171