COM(2008)507 EU - Besluit
Onderhandelingsmandaat waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over een overeenkomst tussen Euratom en het Department of Energy van de VS (USDOE) op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake nucleaire veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een onderhandelingsmandaat waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en het Department of Energy van de Verenigde Staten van Amerika (USDOE) op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake nucleaire veiligheid

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on a negotiation mandate authorizing the Commission to negotiate an agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Department of Energy of the United States of America (USDOE) in the field of nuclear security research and development.
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2008)507 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)507
Celex-nummer i 52008PC0507

2.

Key dates

Document 04-08-2008
Online publicatie 04-08-2008
Besluit 04-11-2008

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.