Minister Ploumen bezoekt de jaarlijkse ministriële conferentie van de OESO in Parijs. - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

Minister Ploumen bezoekt de jaarlijkse ministriële conferentie van de OESO in Parijs.

Notre Dame in Parijs

Minister Ploumen bezoekt de jaarlijkse ministriële conferentie van de OESO in Parijs.


1.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan.

2.

Meer over...