Geen ratificatie Oekraïne-verdrag!

Met dank overgenomen van Tweede Kamerfractie Groep-Bontes/Van Klaveren (GrBvK) i, gepubliceerd op dinsdag 21 februari 2017.

Voorzitter, op 6 april 2016 stemde 61 procent van de Nederlandse kiezers tegen de Associatieovereenkomst met Oekraïne. Het was een heldere uitkomst. De bevolking had zijn stem duidelijk laten horen.

Maar dit kabinet bleek er uiteindelijk lak aan te hebben. De goedkeuringswet werd na maanden getreuzel gewoon ingediend. En de Nederlandse kiezer wordt daarmee compleet voor de gek gehouden.

De aanvullende verklaring waarmee Rutte thuiskwam is een aanfluiting. Een nietszeggend stuk papier. Volgens de juridisch adviseur van de Europese Raad verandert het helemaal niets aan de inhoud van het verdrag en vormt het evenmin een voorbehoud. Ook de Raad van State vindt het akkoord veel te vaag. Samengevat: in juridische zin betekent het helemaal niets.

En, Voorzitter, Oekraïne tekende de verklaring zelf niet eens. Het heeft geen enkele intentie om zich eraan te houden. Dat zagen we al aan de uitspraken van president Poroshenko eerder deze maand. Hij gaf aan dat het niet lang meer duurt voordat zijn land aan de criteria voldoet om lid te worden van de Europese Unie.

Oekraïne neemt ons dus gewoon in de maling. Ziet het kabinet in dat het land zich helemaal niet gebonden voelt aan de passage dat het verdrag geen opstapje is voor EU-lidmaatschap? Graag een reactie.

Voorzitter, Oekraïne mag natuurlijk nooit de status krijgen van EU-kandidaat. De Europese Rekenkamer stelde eerder dat het land ondanks miljardensteun van de EU nog altijd het meest corrupte land van Europa is. En die corruptie neemt niet af, maar steeds verder toe.

De Nederlandse kiezer zag het dus goed bij het referendum. Die enorme corruptie was namelijk de belangrijkste reden dat zij “NEE” stemden. Ook levert het vrijhandelsverdrag met Oekraïne geen tot weinig economische groei op voor Nederland. We hebben er kortom helemaal niets aan.

Daarom, Voorzitter, zal mijn fractie tegen deze goedkeuringswet stemmen. En wij vragen alle andere Kamerleden ook de uitslag van het Oekraïne-referendum te respecteren. Handel niet in het partijbelang, maar in het belang van de Nederlandse kiezer. Laat de fractiediscipline drie weken voor de verkiezingen varen en handel op basis van het eigen vrije mandaat.

VVD-Kamerleden, waarvan ik weet dat ze twijfelen, hebben nu nog de kans om het enige te doen dat juist is. En tegen Kamerleden van PvdA, D66 en GroenLinks zeg ik: jullie partijen maakten de nieuwe referendumwet mogelijk. Verwerpen jullie straks echt de uitslag van het eerste referendum dat op basis hiervan is gehouden? Het zou in en in triest zijn. Het cynisme onder de bevolking zal zo alleen maar verder groeien.

Voorzitter, ik rond af. De democratische stem van Nederland moet uiteindelijk zwaarder wegen dan de belangen van Oekraïne. Deze goedkeuringswet moet worden verworpen. Mijn fractie zal er een hoofdelijke stemming over aanvragen.

Dank u wel.