DENK

Met dank overgenomen van Parlement.com.

DENK is een politieke partij, die zich richt op respect voor alle Nederlanders. Huidig politiek leider is Stephan van Baarle i. De partij is in februari 2015 gevormd nadat, Tunahan Kuzu i en Selçuk Öztürk i de PvdA-fractie hadden verlaten. De partij streeft naar verdraagzaamheid en een sociale, lerende, duurzame en rechtvaardige samenleving.

DENK behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 i drie zetels, net als bij de verkiezingen in 2021. De partij heeft geen zetels in de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

DENK maakt deel uit van de oppositie.

1.

Kerngegevens

Partijnaam

DENK

Datum van oprichting

9 februari 2015

Website

www.bewegingdenk.nl

Politiek leider

Stephan van Baarle i

Partijvoorzitter

Edjer Köse

Wetenschappelijk instituut

Statera

Scholingsinstituut

Denk Academie

Jongerenorganisatie

OPPOSITIE

Ledental per 1 januari 2023

3.594

Europese partij

-

2.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

3 zetels i

Stephan van Baarle i

Eerste Kamer

-

-

Europees Parlement

-

-

3.

DENK en Tweede Kamerverkiezingen

DENK neemt sinds 2017 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen i.

 

jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2023 i

Stephan van Baarle i

Lijst 2023 i

Nu is het moment

3

2,3

 

2021 i

Farid Azarkan i

Lijst 2021

DENK anders

3

2,03

Oppositie, kabinet-Rutte IV i

2017

Tunahan Kuzu

Lijst 2017

Denkend aan Nederland

3

2,1

Oppositie, kabinet-Rutte III i

4.

Beginselen

DENK streeft naar verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De partij wil de kloof tussen politiek en burgers dichten en internationale rechtvaardigheid bevorderen. DENK ziet diversiteit als de drijvende kracht binnen de Nederlandse samenleving.

5.

Bestuursvorm

DENK is een vereniging. De partijleden hebben de beslissingsbevoegdheid over de samenstelling van het bestuur. Minstens eenmaal per jaar organiseert DENK een algemene ledenvergadering. Hierbij worden onder meer de maatschappelijke doelen besproken.

DENK heeft in 2018 en 2022 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en is actief in 25 gemeenten. Ook deed DENK in 2019 mee aan de provinciale verkiezingen.

De huidige partijvoorzitter is Edjer Köse.

6.

Historische ontwikkeling

DENK werd in 2015 opgericht door Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, die zich hadden afgesplitst van de PvdA Tweede Kamerfractie nadat ze zich niet konden vinden in het integratiebeleid van de partij.

DENK behaalde drie zetels in de Tweede Kamer bij de verkiezingen van 2017, 2021 en 2023.

In 2020 vond er een bestuurscrisis in de partij plaats. Uiteindelijk vertrok Kuzu als politiek leider van DENK, maar hij bleef wel aan als Kamerlid. Öztürk stapte op 6 juni per direct op als voorzitter. Farid Azarkan werd na het bijleggen van het conflict de nieuwe politiek leider.

Sinds 2 augustus 2023 heeft Stephan van Baarle het stokje van Azarkan overgenomen als fractievoorzitter.

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over DENK op de website van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.