Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het EFSM is in 2011 in werking getreden met als doel lidstaten in financiële problemen te ondersteunen. Waar het ESM i geld leent voor een 'gemeenschappelijke spaarpot' door het uitgeven van obligaties op de markt, sluit het EFSM leningen af op verzoek van lidstaten in financiële problemen. Ditzelfde is het verschil tussen het EFSM en het EFSF i (de voorganger van het ESM). Verder is het EFSM een fonds van de 27 EU-lidstaten i, terwijl het EFSF van de negentien landen van de eurozone i is.

Omdat de Europese Unie i een zogenaamde triple A-status heeft en de markten de EU dus vertrouwen, kan ze goedkoop geld lenen (tegen een lage rente). Wanneer een land in financiële probleem komt krijgt het vaak een lagere status toegewezen omdat markten het vertrouwen verliezen, waardoor het land minder kan lenen en tegelijkertijd een hogere rente betaalt. In het EFSM-programma leent de Europese Unie geld voor deze landen, tegen een lage rente. Het EFSM kan tot maximaal 60 miljard euro lenen.

1.

De werking van het EFSM

Om in aanmerking te komen voor een EFSM-lening via de EU hoeft de lidstaat geen lid te zijn van de eurozone i. Wanneer een land een verzoek indient bij het EFSM, moet het een beoordeling van zijn economie meesturen naar de Europese Commissie i en de Raad i. Verder is het de bedoeling dat ieder land een lijst met maatregelen opstelt, om te verduidelijken hoe de crisis aangepakt zal worden. Als uit de documenten blijkt dat de economie van de lidstaat in zwaar weer verkeert, de lidstaat geen eigen aandeel in de crisis heeft en het plan met maatregelen goed is, dan kan de Raad instemmen met steun via het EFSM. Ook nadat het geld geleend is door de Europese Unie wordt de lidstaat in de gaten gehouden door de EU en de Europese i Rekenkamer i, om te garanderen of het geld ook goed terechtkomt.

Gebruik EFSM

In de periode 2011-2014 waren Portugal en Ierland de enige EU-lidstaten die geld leenden uit het EFSM: in totaal 48,5 miljard euro. In juli 2015 werd besloten Griekenland een lening uit het EFSM toe te kennen van ruim 7 miljard euro.

2.

Meer informatie