34159 NL - wetsvoorstel
Aanvulling van bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 februari 2015 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i, en de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging dat het wenselijk is het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten te wijzigen in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(50 stuks)

2 23 februari 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 23 februari 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23 februari 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 23 februari 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST341591
Koninklijke boodschap
 
2 23 februari 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST341592
Voorstel van wet
 
2 23 februari 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST341593
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.