Mr. I.W. (Ivo) Opstelten

foto Mr. I.W. (Ivo) Opstelten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-bestuurder, minister en partijvoorzitter, die werd gevormd in de gemeenteadministratie en daarna op 28-jarige leeftijd aan een indrukwekkende loopbaan begon als burgemeester. Na een onderbreking van vijf jaar als topambtenaar op Binnenlandse Zaken werd hij in 1992 eerste burger van Utrecht en ruim zes jaar later van het voorheen 'rode bolwerk' Rotterdam. Was een krachtig, maar soepel handhaver van gezag. Daarna nog waarnemer in Tilburg en vanaf 2008 voorzitter van de VVD. Politieke peetvader van Mark Rutte i en na de formatie van diens eerste kabinet i, waarin hij een groot aandeel had, minister van Veiligheid en Justitie. Voerde voortvarend een nieuwe Politiewet in. Kwam in het kabinet-Rutte II i minder uit de verf en moest voortijdig aftreden. Rasbestuurder met een fors postuur en sonore basstem, die amicaal en prettig in de omgang is.

VVD
in de periode 1992-2015: minister, partijvoorzitter, burgemeester van Rotterdam, burgemeester van Utrecht

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 31 januari 1944

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • burgemeester van Dalen, van 16 augustus 1972 tot 1 oktober 1977
 • burgemeester van Doorn, van 1 oktober 1977 tot 1 december 1980
 • burgemeester van Delfzijl, van 1 december 1980 tot 1 september 1987
 • burgemeester van Utrecht, van 1 november 1992 tot 16 februari 1999
 • burgemeester van Rotterdam, van 16 februari 1999 tot 1 januari 2009
 • waarnemend burgemeester van Tilburg, van 4 november 2009 tot 16 juli 2010
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 4 augustus 2010 tot 5 september 2010
 • informateur, van 13 september 2010 tot 7 oktober 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/41)
 • medewerker tv-programma "TROS RegelRecht", van januari 2010 tot oktober 2010
 • verkenner collegevorming gemeente Vlaardingen, 18 maart 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/9)
 • Diende in 2013 een wetsvoorstel in over aanpassing van griffierechten. De toename van het aantal zaken diende te worden afgeremd. Na bezwaren in de Tweede Kamer trok minister Van der Steur het voorstel in 2016 in. (33.757)
 • Bracht in 2014 samen met minister Asscher de Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' en het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime uit. Om de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadistische beweging te bestrijden en verzwakken, worden diverse maatregelen voorgesteld. In het Plan van Aanpak worden als maatregelen onder meer genoemd de mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij betrokkenheid bij terroristische activiteiten en het verhinderen van de terugkeer van jihadistische strijders naar Nederland. Ook moeten maatschappelijke spanningen worden weggenomen die een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering. Ronselaars en haatzaaiers worden steviger aangepakt. (29.754)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/15)
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 191) tot stand waardoor de fouilleerbevoegdheden van de politie in een aangewezen veiligheidsrisicogebied worden uitgebreid. Zo mogen ook voorwerpen worden onderzocht die iemand bij zich heeft; mag uitgebreider worden gefouilleerd bij vervoer en bij opsluiting in een politiecel, en kan direct worden opgetreden als bij fouilleren peperspray, een boksbeugel of ploertendoder wordt gevonden. (33.112)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 444) van de Opiumwet tot stand in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Alle handelingen in dat kader (transport, distributie, verhuur van ruimten, aanleggen van installaties) worden strafbaar met een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete. (32.842)

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 augustus 2010 het verzoek een onderzoek in te stellen naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Bracht op 4 september eindverslag uit, waarin hij concludeerde dat vorming van zo'n kabinet niet mogelijk was.
 • Kreeg op 13 september 2010 het verzoek om, met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Mr. H.D. Tjeenk Willink is opgenomen, zijn onderzoek voort te zetten naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Bracht op 7 oktober eindverslag uit, waarin hij adviseerde VVD-leider Mark Rutte tot formateur te benoemen van een kabinet van VVD en CDA, met steun van de PVV, op basis van het op 30 september tussen die partijen gesloten regeer- en gedoogakkoord.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Kreeg veel waardering voor de begripvolle wijze waarop hij omging met de emoties van veel Rotterdammers nadat Pim Fortuyn (die ook voorman van Leefbaar Rotterdam en gemeenteraadslid was) was vermoord. Stelde het stadhuis open voor het tekenen van condoleanceregisters en liep samen met zijn echtgenote voorop bij de stille tocht.
 • Voerde vanaf 2002 als voorzitter van een college waarin Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA waren vertegenwoordigd een streng veiligheidsbeleid. Bewerkstelligde diverse maatregelen ('zero tolerance') om overlast en criminaliteit in de stad tegen te gaan.
 • Trad in 2015 af als minister vanwege de afwikkeling van de zogenoemde Teevendeal. Dit ging over een schikking in augustus 2000 van justitie met de drugscrimineel Cees H., waarvoor staatssecretaris Teeven, die toen officier van justitie was, verantwoordelijk was. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het bedrag waarbij het om ging bijna f 2 miljoen was (het betrof een geblokkeerde rekening), maar dat was in werkelijkheid f 4,7 miljoen. Opstelten had aan de Tweede Kamer gemeld dat er geen duidelijkheid was op zijn ministerie over de hoogte van het bedrag, noch dat hij over afschriften beschikte. Toen de gegevens over de schikking toch beschikbaar bleken te zijn en het bedrag van f 4.7 miljoen bleek te kloppen, trad hij af. Hij erkende dat de informatie eerder boven water had moeten komen.

uit de privésfeer
 • Werd als vijftienjarige enige tijd ondergebracht in het gezin van een dominee
 • Deed zijn eerste 'bestuurlijke' ervaring op als commissaris meubilair bij de Leidse studentensociëteit Minerva
 • Zjn schoonvader was directeur van de NV Olie Scheepvaart

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.