Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid i.

Kerntaken van dit DG zijn:

  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van gezondheid en welzijn van dieren, gewassen en bossen
  • onderhouden van relaties met

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 152 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.12.2021  Wijziging van Verordening betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Verordening com(2021)998
 
17.12.2021  Wijziging van Richtlijnen betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Richtlijn com(2021)997
 
25.11.2021  School's scheme for fruit, vegetables, milk and dairy products foreseen by the Common Market Organisation Regulation.
ini(2021)2205
 
25.11.2021  Addressing food security in developing countries.
ini(2021)2208
 
16.09.2021  Kader van maatregelen ter waarborging van de levering van in een crisissituatie relevante medische tegenmaatregelen bij een noodsituatie op het gebied van de ...
Verordening com(2021)577
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 110 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
03.05.2021  Standpunt EU tijdens de 74e zitting van de Wereldgezondheidsvergadering.
Besluit com(2021)233
 
09.03.2021  Wijziging Verordening 2017/625 wat betreft controles op de import van dieren en producten van dierlijke oorsprong ikv naleving verbod op bepaalde antimicrobiële stoffen.
Verordening com(2021)108
 
03.02.2021  Verlenging van de duur van het gemeenschappelijke kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten.
Verordening com(2021)36
 
23.12.2020  Wijzigen beschikkingen over de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de instandhouding van rassen van landbouwgewassen.
Besluit com(2020)853
 
23.12.2020  Wijziging van de Beschikking over de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan dergelijk in de Unie geproduceerd ...
Besluit com(2020)852
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
14.10.2021  Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen.
Verordening com(2021)627
 
18.12.2020  Gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de onderlinge erkenning van snelle antigeentests tegen COVID-19 in de EU.
Aanbeveling com(2020)849
 
26.04.2018  Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.
Aanbeveling com(2018)244
 
31.01.2018  Evaluatie van gezondheidstechnologie.
Verordening com(2018)51
 
30.08.2011  Elektronische identificatie van runderen en schrappen van bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees.
Verordening com(2011)525