Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie was in 1959 de voortzetting van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting i. Door opneming van Bouwnijverheid in de naam werd de prioriteit die daaraan werd gegeven benadrukt. In 1965 werd de naam gewijzigd in Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening i.

Het ministerie was verantwoordelijk voor de woningbouw en -verbetering, herstel van woningen en gebouwen, woningverdeling, huurbeleid, krotopruiming, rijksgebouwendienst en ruimtelijke ordening.

 

Meer over