Geneesmiddelenbeleid: belang patiënt voorop

Met dank overgenomen van T. (Tunahan) Kuzu i, gepubliceerd op dinsdag 11 november 2014, 21:32.

Foto Flickr / psyberartist

Vandaag zijn in de Tweede Kamer twee voorstellen van mij aangenomen die ervoor zorgen dat geneesmiddelen goedkoper worden. Dat is goed nieuws, vooral voor de patiënt. Want die moet wat de PvdA betreft centraal staan bij het geneesmiddelenbeleid en niet de farmaceutische industrie of de zorgverzekeraar. Als je ziek bent moet je kunnen vertrouwen op toegankelijke en hoogwaardige geneesmiddelen.

Om een goed pakket aan geneesmiddelen in stand te houden is het belangrijk dat fabrikanten en zorgverzekeraars een fatsoenlijke prijs rekenen voor geneesmiddelen. Om dit te kunnen controleren is inzicht in de manier waarop de prijzen tot stand komen van groot belang. De afspraken die de overheid maakt met fabrikanten over prijzen van sommige geneesmiddelen zijn echter geheim. Controle is dan niet mogelijk; we kunnen dan niet nagaan of de afspraken ook echt in het belang van de patiënt zijn. Daarom heb ik voorgesteld om hier meer openheid over te geven, zodat we beter kunnen controleren of de gemaakte afspraken daadwerkelijk leiden tot lagere prijzen en een goede beschikbaarheid van geneesmiddelen. Die wettelijke verplichting tot openheid bestaat bijvoorbeeld al wel in Duitsland.

Daarnaast is het van belang dat zorgverzekeraars inzichtelijk maken welke prijs zij betalen voor het inkopen van geneesmiddelen. Vaak slagen zorgverzekeraars er in om geneesmiddelen goedkoper in te kopen dan de standaardprijs die patiënten zien op hun zorgnota. De prijs op de zorgnota telt mee voor het eigen risico van de patiënt. Indien zorgverzekeraars geneesmiddelen goedkoper inkopen, betaalt de patiënt dus te veel aan eigen risico. Ik vind dat alleen de prijs die de zorgverzekeraar daadwerkelijk betaalt moet meetellen voor het eigen risico. Dat bespaart de patiënt onnodige kosten en maakt doelmatig voorschrijven door de arts gemakkelijker. Vandaag komt ook dit een stap dichterbij: mijn aangenomen voorstel regelt dat de minister afspraken moet gaan maken met zorgverzekeraars over hoe zij de daadwerkelijk betaalde prijs voor een geneesmiddel openbaar maken. Kortom, twee belangrijke stappen die het belang van de patiënt voorop stellen.