Bundel 02: Koning, Kamers, kabinetsfomatie

Koning, Kamers, Kabinetsformatie

In 2011 organiseerde het presidium van de Tweede Kamer een Parlementaire Conferentie over de kabinetsformatie. Prof. dr. J.Th.J. van den Berg i, prof.dr. C.C. van Baalen en prof.mr. P.P.T. Bovend'eert verzorgden voor deze conferentie preadviezen, die in deze bundel zijn opgenomen.

Daarnaast is een bijdrage van Van den Berg te vinden over de ‘tien geboden’ van de kabinetsformatie, een kort overzicht van de belangrijkste tradities en conventies die worden gehanteerd tijdens de vorming van een kabinet in Nederland. Tenslotte maakt Van den Berg in een epiloog enkele kritische kanttekeningen over rol van de Tweede Kamer, die de Kamer zich heeft toebedeeld door een wijziging van het Reglement van Orde.

Deze bundel verscheen in september 2012 in het kader van 10 jaar parlement.com.

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

J.Th.J. van den Berg

De kainbetsformatie en de instituties: De Tweede Kamer

C.C. van Baalen

De kabinetsformatie en de instituties: De Eerste Kamer

P.P.T. Bovend'Eert

De kabinetsformatie en de instituties: De Koning

J.Th.J. van den Berg

De 'Tien Geboden' van de formatie

J.Th.J. van den Berg

Epiloog

J.Th.J. van den Berg

2.

Digitale versie

Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van Koning, Kamers, kabinetsformatie.

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks .