Prof.Dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg

foto Prof.Dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg
Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaande PvdA-ideoloog die acht jaar de Wiardi Beckman Stichting, de 'denktank' van zijn partij, leidde, en korte tijd fractievoorzitter in de Eerste Kamer was. Was aanvankelijk journalist en daarna wetenschapper in Leiden. Na zijn periode bij de WBS hoogleraar en hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Was hoogleraar in Leiden en Maastricht. Leidde diverse adviescommissies en is publicist en columnist. Auctor intellectualis van begrippen als 'de Haagse kaasstolp' en 'het prefab-Kamerlid'.

PvdA
in de periode 1981-1996: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, directeur wetenschappelijk instituut partij, fellow Montesquieu Instituut

1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Theodorus Jozef (Joop)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 2 april 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1971

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 november 1989 tot 15 augustus 1996
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 14 april 1992 tot 1 augustus 1996
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 1 augustus 1996
 • deeltijd-hoogleraar parlementaire geschiedenis, (Rijks)universiteit Leiden, van 16 augustus 1996 tot 1 oktober 2006
 • honorair hoogleraar 'Het parlementaire stelsel: rechtsnormen en machtsverhoudingen', Universiteit Maastricht, van 1 januari 2004 tot 1 juli 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • politiek analist, programma 'De Stemming', L1-Radio, vanaf 2009
 • fellow Montesquieu Instituut, vanaf 1 november 2012

vorige (2/51)
 • voorzitter Comité Rusland-Nederlandjaar Maastricht, 2013
 • lid 'driemanschap' tot toezicht op ambtelijk onderzoek naar de beëindiging van de gijzelingsactie in De Punt 1977, van januari 2014 tot november 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 mei 1992 tot 1 augustus 1996

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid SPIL, studentenvereniging politicologie Universiteit Leiden, vanaf 1996

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder justitie en binnenlandse zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met bijzondere onderwerpen.
 • Voerde in 1993 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het euthanasievoorstel-Hirsch Ballin

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Indiener op het PvdA-congres van 11 juni 2022 van een motie waarin werd opgeroepen na de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 tot een gezamenlijke Senaatsfractie van PvdA en GroenLinks te komen. De motie werd met 80 procent van de stemmen aangenomen.

uit de privésfeer
 • Naamgever jaarlijkse 'Prof. Joop van den Berg-scriptieprijs' voor de beste bachelorscriptie in de opleiding politicologie Universiteit Leiden
 • Zijn echtgenote, gepromoveerd in de psychologie, was maatschappelijk werkster, docente en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast was zij gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn en gemeentelijk ombudsman in Alphen aan den Rijn (1979-1990) en omliggende gemeenten (1998-2010).
 • Zijn vader was behanger/stoffeerder (in dienst van zijn vader) (tot 1926), werkzaam bij Vroom en Dreesman (1926-1929), zelfstandig behanger (1929-1931) en vertegenwoordiger (tot 1946)

anekdotes en citaten
 • Omschreef in 1990 in een recensie van het boek 'Aan deze zijde van het Binnenhof' de Eerste Kamer als 'een voor dames toegankelijke heerensociëteit'

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.