34059 NL - wetsvoorstel
Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 oktober 2014 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i, en de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht te wijzigen in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(65 stuks)

2 21 oktober 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 21 oktober 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST340591
Koninklijke boodschap
 
2 21 oktober 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340592
Voorstel van wet
 
2 21 oktober 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340593
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.