Betere veiligheidsvesten voor politie

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op dinsdag 8 april 2014, 2:46.

Vragen van het Lid Bontes aan de minister van Veiligheid en Justitie over afgekeurde veiligheidsvesten bij de politie.

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Veiligheidsvesten politie blijken afgekeurd’?*
 • 2. 
  Klopt het dat agenten op dit moment moeten werken met afgekeurde tactische veiligheidsvesten? Zo ja, hoe vaak komt dit voor?
 • 3. 
  Deelt u mijn mening dat het uitermate ongewenst is dat agenten die, vaak met gevaar voor eigen leven, over onze veiligheid waken met afgekeurde tactische veiligheidsvesten moeten werken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?
 • 4. 
  Realiseert u zich dat veiligheidsvesten voor agenten vaak ‘the last line of defense’ zijn en worden gebruikt bij meldingen waarbij sprake is van vuurwapengebruik en daarom voor agenten van levensbelang zijn?