Waterbelasting afschaffen

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op zondag 6 april 2014, 2:54.

Vragen van het Lid Bontes aan de staatssecretaris van Financiën over de oproep van de directievoorzitter van Vitens om de waterbelasting af te schaffen.

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van de oproep van de directievoorzitter van het grootste waterbedrijf van Nederland, Vitens, om de Belasting op Leidingwater (BoL) zo snel mogelijk af te schaffen? (*)
 • 2. 
  Klopt het dat geen enkel ander land in Europa een dergelijke Belasting op Leidingwater kent? Zo ja, wat is de reden dat Nederland deze belasting dan wel heeft ingevoerd?
 • 3. 
  Bent u het met mij eens dat drinkwater een primaire levensbehoefte is en bovendien in ruime mate aanwezig is in Nederland en dat het derhalve absurd is om hier belasting over te heffen? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Hoe beoordeelt u de stelling van Vitens dat de Belasting op Leidingwater een schijnmaatregel is waarvan iedereen weet dat die niet werkt?
 • 5. 
  Klopt het dat ruim 30 procent van de kraanwaterrekening uit belastingen bestaat, waaronder de Precariobelasting, BTW en de Belasting op Leidingwater en dat Nederland hiermee in Europa kampioen belasting heffen op kraanwater is? Bent u het met mij mee eens dat dit percentage veel te hoog is en - indien afschaffing van de belasting niet tot de mogelijkheid behoort - tenminste gehalveerd zou moeten worden of tot het Europees gemiddelde moet worden bijgesteld?

(*) http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/april/06/vitens_watertaks_niet_zuiver_361