Geen cijfers maar mensen

Met dank overgenomen van Ch.P. (Tof) ThissenĀ i, gepubliceerd op dinsdag 1 oktober 2013.

Op 1 november organiseert de Eerste-Kamerfractie van GroenLinks een conferentie over decentralisaties. Hoe ga je hier als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester mee om? Welke keuzes maak je en hoe werk je daarin samen - zoals het Kabinet wil - met andere gemeenten in de regio? Wat voor opdrachten geef je aan de maatschappelijke partners en niet in de laatste plaats: hoeveel beroep mag je doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen?

De volgende sprekers hebben toegezegd een bijdrage te leveren aan deze conferentie:

Jantine Kriens, voorzitter Directieraad VNG

Hans Kamps, voorzitter Jeugdzorg Nederland

Lenie Scholten, wethouder GroenLinks Eindhoven

Joost Broumels, projectleider KING Rapport Informatievoorziening Sociale Domein

De middag staat onder leiding van Tof Thissen, fractievoorziter GroenLinks in de Eerste Kamer. Er is ruime mogelijkheid voor debat.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Inloop 13:00 - 13:30

Plenaire sprekers 13:30 - 15:00

Pauze 15:00 - 15:30

Debat/paneldiscussie 15:30 - 17:00

Afsluitende borrel 17:00 - 17:45

Aanmelden voor 10 oktober: groenlinks@eerstekamer.nl Het definitieve programma volgt half oktober.