PvdD-Kamerleden weigeren aflegging eed, die eigenlijk geen eed is

dinsdag 19 maart 2013, 12:44

DEN HAAG (PDC i) - Marianne Thieme i, Esther Ouwenhand i en Niko Koffeman i van de Partij voor de Dieren i (PvdD) zullen op 30 april geen eed of belofte afleggen. Zij zullen de nieuwe koning feliciteren en meedoen met de festiviteiten, maar blijven zitten als Kamerleden wordt gevraagd de Koning te huldigen en te beloven de onschendbaarheid van het Koningschap en de rechten van de Koning te handhaven.

Opmerkelijk is dat het kabinet bij de behandeling van de 'Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning' uit 1992 uitdrukkelijk aangaf dat de plechtige verklaring niet het karakter van een formele eed heeft. De eed of belofte heeft ook geen juridisch-constitutionele betekenis.

Het ontbreken van juridische consequenties aan de verklaring is iets wat premier Rutte i vorige week ook benadrukte. Thom de Graaf i van D66 i vond dit 'een weinig bevredigend antwoord' en vroeg zich af of het dan meer een symbolische eed is.

Sadet Karabulut i en Farshad Bashir i, beiden Tweede Kamerlid van de SP i, hebben aangegeven helemaal niet aanwezig te zijn bij de plechtigheid op 30 april.