Focus op Prinsjesdag

Met dank overgenomen van J.C. (Jan Kees) de Jager i, gepubliceerd op donderdag 23 augustus 2012.

Rijksoverheid.nl omarmt moderne standaarden en technieken.

Uw webbrowser (Microsoft IE6) ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser.

U bevindt zich hier: Home

>
Regering
>
Het kabinet
>
Bewindspersonen
>
Jan Kees de Jager
>
Weblog
>
Focus op Prinsjesdag

1.

Focus op Prinsjesdag

Politiek Den Haag is na een periode van relatieve rust weer ontwaakt. En het gaat gelijk in de hoogste versnelling. Na een korte vakantie ben ik sinds vorige week weer op kantoor, en sindsdien gaat het op het ministerie eigenlijk maar over één ding. Nee, dan doel ik niet op de verkiezingen. Bij het ministerie van Financiën ligt de focus op 18 september: Prinsjesdag.

Deze periode - eind augustus, begin september - wordt gebruikt om de begroting voor het komende jaar af te ronden. Dit jaar is dat een iets ander proces dan gebruikelijk. Niet zozeer vanwege de demissionaire status van het kabinet, want dat maakt geen verschil. De wet schrijft voor dat er op Prinsjesdag een begroting moet liggen. Het verschil zit in de voorbereiding. Anders dan gebruikelijk is de begroting dit voorjaar met het Begrotingsakkoord al voor een belangrijk deel in de steigers gezet. Het kabinet heeft daarbij nauw samengewerkt met de Tweede Kamer: VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. En de plannen die normaal gesproken pas op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zijn nu dus al voor een groot deel bekend.

Ieder ministerie heeft zijn eigen begroting en gedurende de zomermaanden is er hard gewerkt om alle afspraken uit het Begrotingsakkoord in de stukken te verwerken. Ook de Miljoenennota is bijna klaar. Daarin schetst het kabinet hoe Nederland er economisch en financieel voor staat, waar de risico’s zitten en wat er de komende jaren op ons af komt. Deze dagen komen de Miljoenennota en alle departementale begrotingen één voor één voorbij in de ministerraad. In die vergaderingen bespreken we uiteraard ook de cijfers van het Centraal Planbureau, de rekenmeesters van het kabinet. Uit de meest recente prognose van het planbureau blijkt dat het begrotingstekort in 2013 net iets gunstiger uitvalt dan eerder werd verwacht. Dat is positief. Het is voor consumenten en ondernemers een belangrijk signaal dat de overheid in staat is het tekort voldoende terug te brengen. Tegelijkertijd verkeren we nog steeds in onzekere tijden. Overigens betekenen de nieuwe cijfers van het CPB niet dat er nu geld over is. De cijfers voor 2013 zijn weliswaar iets gunstiger, maar we hebben het nog altijd over een tekort van 17 miljard. Ook wij moeten blijven streven naar het op orde brengen van onze overheidsfinanciën en het versterken van de economie zodat belangrijke voorzieningen zoals zorg, onderwijs en infrastructuur ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Nog krap vier weken, dan is het Prinsjesdag. De Tweede Kamerverkiezingen zijn de week ervoor. De komende dagen wordt er ongetwijfeld weer veel gedebatteerd. Als minister van Financiën vind ik het een goede zaak dat er daarbij veel aandacht is voor de belangrijke financiële thema’s: gezonde overheidsfinanciën, de financiële stabiliteit binnen Europa, versterken van onze economie en herstel van het vertrouwen in de financiële sector.