Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen (INTPA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i bestaat sinds 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) i en Ontwikkeling (DEV) i. De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan.

Het DG opereerde in de periode 2011-2014 onder de naam DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking en werd in 2015 hernoemd naar DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn enkele taken rondom de samenwerking met buurlanden verschoven van dit DG naar het DG Nabuurschap en Uitbreiding i. Begin 2021 werd de naam veranderd in: DG Internationale Partnerschappen. Het DG moet op haar taakgebied gesprekspartner zijn voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i en voor de sectorale DG's.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Internationale partnerschappen i.

Voornaamste taken zijn:

  • bijdragen aan duurzame ontwikkeling
  • het uitbannen van armoede in de wereld
  • streven naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
  • het bevorderen van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 176 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.12.2023  Sluiting van de partnerschapsovereenkomst met de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
Besluit com(2023)791
 
09.06.2022  Door de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds te betalen financiële bijdragen, met inbegrip van de tweede tranche voor 2022.
Besluit com(2022)265
 
02.06.2022  Standpunt EU in het ACS‐EU-Comité betreffende een wijziging op een besluit aangaande overgangsmaatregelen.
Besluit com(2022)259
 
16.03.2021  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010.
Aanbeveling com(2021)119
 
14.12.2020  Jaarverslag 2020 over de uitvoering van de instrumenten van de EU voor de financiering van het externe optreden in 2019.
Verslag com(2020)804
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 69 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.10.2023  Standpunt EU in het ACS‐EU-Comité van Ambassadeurs over de wijziging van Besluit nr. 3/2019 van het ACS‐EU-Comité van Ambassadeurs van 17 december 2019 tot ...
Besluit com(2023)595
 
06.10.2023  Financiële bijdragen die de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds moeten betalen als derde tranche voor 2023.
Besluit com(2023)556
 
06.10.2023  Door de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds te betalen financiële bijdragen voor de financiering van dit fonds en tot vaststelling van het maximum voor 2025, ...
Besluit com(2023)553
 
13.07.2023  Ondertekening van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout ...
Besluit com(2023)378
 
13.07.2023  Sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en ...
Besluit com(2023)383
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 11 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
23.10.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en vaststelling van de derde tranche voor 2015.
Besluit com(2015)522
 
28.08.2015  Eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan.
Besluit com(2015)410
 
07.08.2015  Ondertekening van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie.
Besluit join(2015)29
 
15.06.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en van de tweede tranche voor 2015.
Besluit com(2015)296