Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 16 januari 2021
kalender

Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Gebouw van de Europese Dienst voor Extern Optreden in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

Deze dienst ondersteunt het optreden van de EU i naar andere landen toe en fungeert tevens als diplomatieke dienst. De EDEO is op 1 december 2010 officieel van start gegaan en heeft een aantal taken overgenomen van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen i (RELEX), dat op die datum is opgeheven. De overige taken van RELEX zijn overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid i. Beide diensten zetelen in het Triangle-gebouw in Brussel.

1.

Verdere taken

Op verzoek kunnen lidstaten consulaire taken overdragen aan de EDEO. Hiertoe beschikt de dienst over bijna 150 delegaties en bureaus in het buitenland, zowel voor het contact met landen als met internationale organisaties zoals de VN i en de Afrikaanse Unie. De EDEO fungeert tevens als ambtelijke ondersteuning (kabinet) van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid i. De dienst coördineert verder de politiemissies van de EU in bijvoorbeeld Afghanistan, Bosnië, Kosovo en Georgië. Ook de Europese Inlichtingendienst IntCen (ook wel SitCen genoemd, naar 'Situatiecentrum van de Europese Unie') valt sinds 1 december 2010 onder de EDEO.

2.

Organisatie

Sinds 1 januari 2011 heeft de EDEO personeel in dienst. Velen van hen werken in Brussel en de rest zal aan de slag gaan op de ambassades.

3.

EU gezanten

De Hoge Vertegenwoordiger stelt ook speciale EU-gezanten aan. Deze personen ondersteunen het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger in verschillende regio's in de wereld. Zij vertegenwoordigen de belangen van de EU en werken actief mee aan het bewerkstelligen van vrede, stabiliteit en een goed functionerende rechtsstaat. Met hun aanwezigheid in de regio's wil de EU effectiever opereren en een sterke speler op het wereldtoneel zijn. Er zijn onder andere speciale EU-gezanten voor de Sahel, Kosovo en Centraal Azië.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
17-01-2021 6-2020 Extraordinary Call for Contributions for the EUCAP Sahel Mali- Regional Advisory and Coordination Cell (RACC) Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Nouakchott)
19-01-2021 HRM Assistant Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Brussel)
22-01-2021 Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation to the Dominican Republic Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Headquarters)
22-01-2021 Administrative Assistant to the Deputy Secretary Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Brussel)
23-01-2021 Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation to Sudan Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Khartoum)
24-01-2021 Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation to Switzerland and the Principality of Liechtenstein Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Bern)
25-01-2021 Architect/Real Estate Project Manager Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Brussel)
29-01-2021 Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation to the Republic of Korea Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Headquarters)
31-01-2021 Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation to the Holy See, the Order of Malta, the UN Organisations in Rome and the Republic of San Marino Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Onbekend)
31-01-2021 Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam and the EU Mission to ASEAN Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Jakarta)
 

6.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 212 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.07.2020  Macau: jaarverslag 2019.
join(2020)12
 
22.07.2020  Hongkong: jaarverslag 2019.
join(2020)13
 
25.03.2020  EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024.
join(2020)5
 
25.03.2020  Vaststelling besluit tot vaststelling van strategische doelstellingen van EU die dmv EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-24) moeten worden nagestreefd.
Aanbeveling join(2020)6
 
18.03.2020  Beleid inzake het Oostelijk Partnerschap na 2020: de weerbaarheid versterken - een Oostelijk Partnerschap dat iedereen ten goede komt.
join(2020)7
 

7.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 211 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02.03.01 Interne markt en 02.03.04 Instrumenten voor bestuur van de interne ...
Besluit com(2020)368
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten).
Besluit com(2020)367
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02 04 77 03 - Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek).
Besluit com(2020)370
 
13.08.2020  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 - Vennootschapsrecht).
Besluit com(2020)369
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 04 03 01 03 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2020)366
 

8.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 65 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.11.2020  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [32015R1222 - Richtsnoeren betreffende congestiebeheer “CM”].
Besluit com(2020)700
 
12.11.2020  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen “ETS” - “SOGL”].
Besluit com(2020)704
 
12.11.2020  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [32017R2195 - Richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering “EB”].
Besluit com(2020)707
 
12.11.2020  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn “FCA”].
Besluit com(2020)706
 
12.11.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland over het vrije verkeer van personen, inzake de wijziging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie ...
Besluit com(2020)735