Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 18 februari 2020
kalender

Deze Tweede Kamercommissieái hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegde daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitieái.

Voorzitter was M.M. (Madeleine) van Toorenburg. Griffier was Mw. B. Hessing-Puts.