Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Deze Tweede Kamercommissieái hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegde daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitieái.

Voorzitter was M.M. (Madeleine) van Toorenburg. Griffier was Mw. B. Hessing-Puts.