Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van jusititie:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 619 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.07.2020  Uitvoering van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten.
com(2020)270
 
26.06.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2018/1696 over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939.
Verordening com(2020)279
 
24.06.2020  Volgende stappen om het acquis van de voormalige derde pijler aan de gegevens­beschermingsregels aan te passen.
Mededeling com(2020)262
 
24.06.2020  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Data protection as a pillar of citizens’ empowerment and the EU’s approach to the digital ...
Mededeling com(2020)264
 
24.06.2020  EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025).
Mededeling com(2020)258
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 264 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.04.2020  Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE).
Verordening com(2020)183
 
14.10.2019  Regeling voor de vergoeding van de lidstaat waarvan het nationale lid is verkozen tot voorzitter van Eurojust.
com(2019)471
 
31.07.2018  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Verordening com(2018)563
 
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk om de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)527
 
06.07.2018  Machtiging van zeven lidstaten om de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van int. kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)526
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 77 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.03.2017  UNWTO Convention on the protection of tourists and the rights and obligations of tourism service providers.
Besluit com(2017)60
 
13.04.2015  Standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Mededeling com(2015)173
 
26.06.2013  Effectieve maatregelen in de lidstaten voor het bevorderen van integratie van Roma.
Aanbeveling com(2013)460
 
21.05.2010  Europees onderzoeksbevel in strafzaken.
Richtlijn jai(2010)3
 
18.03.2010  Initiatief van België, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Finland en Zweden met het oog op de aanneming ...
Richtlijn jai(2010)1