Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal†i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie†i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid†i.

Aandachtsgebieden op het gebied van jusititie:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 609 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.03.2020  Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik).
Verslag com(2020)99
 
05.03.2020  Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025.
Mededeling com(2020)152
 
05.03.2020  Uitvoering van het EU-actieplan 2017-2019 inzake het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.
Verslag com(2020)101
 
19.02.2020  Verslag over de gevolgen van kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en robotica op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid.
Verslag com(2020)64
 
07.11.2019  Tussentijdse evaluatie van het Consumentenprogramma 2014-2020.
Verslag com(2019)490
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 263 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
14.10.2019  Regeling voor de vergoeding van de lidstaat waarvan het nationale lid is verkozen tot voorzitter van Eurojust.
com(2019)471
 
31.07.2018  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Verordening com(2018)563
 
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk om de toetreding van Ecuador en OekraÔne tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)527
 
06.07.2018  Machtiging van zeven lidstaten om de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van int. kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)526
 
06.07.2018  Machtiging van drie lidstaten om de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te ...
Besluit com(2018)530
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 77 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.03.2017  UNWTO Convention on the protection of tourists and the rights and obligations of tourism service providers.
Besluit com(2017)60
 
13.04.2015  Standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Mededeling com(2015)173
 
26.06.2013  Effectieve maatregelen in de lidstaten voor het bevorderen van integratie van Roma.
Aanbeveling com(2013)460
 
21.05.2010  Europees onderzoeksbevel in strafzaken.
Richtlijn jai(2010)3
 
18.03.2010  Initiatief van BelgiŽ, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, ItaliŽ, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, RoemeniŽ, Finland en Zweden met het oog op de aanneming ...
Richtlijn jai(2010)1