Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van jusititie:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 606 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.02.2020  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Report on the safety and liability implications of ...
Verslag com(2020)64
 
07.11.2019  Tussentijdse evaluatie van het Consumentenprogramma 2014-2020.
Verslag com(2019)490
 
23.10.2019  Derde jaarlijkse evaluatie van de werking van het EU-VS-privacyschild.
Verslag com(2019)495
 
26.09.2019  Uitvoering van Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de ...
Verslag com(2019)560
 
25.09.2019  Toepassing richtlijn 2013/11/EU over alternatieve beslechting van consumentengeschillen en Verordening 524/2013 over onlinebeslechting van consumentengeschillen.
Verslag com(2019)425
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 263 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.10.2019  Regeling voor de vergoeding van de lidstaat waarvan het nationale lid is verkozen tot voorzitter van Eurojust.
com(2019)471
 
31.07.2018  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Verordening com(2018)563
 
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk om de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)527
 
06.07.2018  Machtiging van zeven lidstaten om de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van int. kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)526
 
06.07.2018  Machtiging van drie lidstaten om de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te ...
Besluit com(2018)530
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 77 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.03.2017  UNWTO Convention on the protection of tourists and the rights and obligations of tourism service providers.
Besluit com(2017)60
 
13.04.2015  Standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Mededeling com(2015)173
 
26.06.2013  Effectieve maatregelen in de lidstaten voor het bevorderen van integratie van Roma.
Aanbeveling com(2013)460
 
21.05.2010  Europees onderzoeksbevel in strafzaken.
Richtlijn jai(2010)3
 
18.03.2010  Initiatief van België, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Finland en Zweden met het oog op de aanneming ...
Richtlijn jai(2010)1