Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Dit uitvoerend agentschap i is verantwoordelijk voor het beheer van subsidieregelingen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, burgerschap, media en vrijwilligerswerk.

Het agentschap is in 2006 opgericht.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Eerste programma 2005/56/EG,

huidige programma uitvoeringsbesluit 2021/173

Oprichting

14 januari 2005 - operationeel sinds 1 januari 2006

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Onderwijs- en jeugdbeleid, Audiovisueel en mediabeleid, Cultuurbeleid

2.

Werkzaamheden

Dit agentschap is verantwoordelijk voor een aantal subsidieprogramma's, waaronder: Erasmus+, i Creatief Europa i, Eurydice en Europa voor de burger i. Verder is het EACEA betrokken bij het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening.

3.

Organisatie

Het agentschap wordt bestuurd door een directeur en bestaat uit een aantal afdelingen.

Het agentschap legt verantwoording af aan zes directoraten-generaal i van de Europese Commissie, waaronder het DG Onderwijs, jeugd, sport en cultuur i.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het EACEA staat onder het gezag van een stuurgroep. Bij agentschappen is de regel dat deze is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, en hun plaatsvervangers.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het EACEA vertegenwoordigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i.

6.

Meer informatie