Drs. C.J. (Carola) Schouten

foto Drs. C.J. (Carola) Schouten
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Carola Schouten (1977) is sinds 10 januari 2022 minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV i. Van 6 september tot 3 oktober 2022 was zijn tevens waarnemend minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij al minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president in het kabinet-Rutte III i. Van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was zij medewerkster financiën en sociale zaken van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Mevrouw Schouten groeide op in Giessen in het Land van Heusden en Altena. In de Tweede Kamer hield zij zich met name bezig met financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen en wonen.

ChristenUnie
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelia Johanna (Carola)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 6 oktober 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker werk en inkomen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 2000 tot november 2006
 • senior beleidsmedewerker financiën, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 2006 tot mei 2011 (eerder tevens sociale zaken en werkgelegenheid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022
 • (derde) viceminister-president, vanaf 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, vanaf 10 januari 2022
 • tijdelijk waarnemend minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 6 september 2022 tot 3 oktober 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als minister belast met 1. Participatiewet, 2. Wajong, 3. Armoedebeleid en schuldhulpverlening, 4. Bedrijven die beschut werken, 5. Re-integatie, 6. Pensioenstelsel, 7. AOW, 8. ANW, 9. Corona: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, 10. Programma Werken aan Uitvoering, 11. Europees Sociaal Fonds, 12. SZW-domein BES, 13. Ontwikkeling en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten en 14. SVB en inlichtingenbureau

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, van 1 februari 2016 tot oktober 2017
 • lid Raad van Toezicht MAF Nederland (Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland), van 28 oktober 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie ex. art. 9 Wet ministeriële verantwoordelijkheid inzake onderzoek schending vertrouwelijkheid CIVD (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 2015 tot 28 januari 2016

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over bevordering van de doorstroming van jongeren naar een huurwoning door invoering van een jongerenhuurcontract met een termijn van vijf jaar. Het wetsvoorstel werd in 2016 aangenomnen door de Eerste Kamer. (34.156)
 • Diende in 2016 samen met Pieter Heerma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid een breed wettelijke moratorium in te stellen in het kader van schuldhulpverlening (34.450)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
 • Bracht in 2021 een beleidsbrief uit over de aanpak van stalbranden. Zo moet er jaarlijks een verplichte keuring van stallen komen en moeten technische installaties in stallen gecompartimenteerd worden.
 • Bracht in 2022 als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een beleidsbrief uit over Aanpak geldzorgen armoede en schulden. Daarin worden initiatieven en maatregelen aangekondigd om in 2025 tot halvering te komen van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit en in 2030 tot halvering van het aantal mensen en huishoudens met problematische schulden. De bijverdienstegrenzen in de bijstand worden verruimd en financiële regelingen worden toegankelijker. Ook komen er specifiek op kinderen gerichte maatregelen op onderwijsgebied.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2019 de Spoedwet aanpak stikstof tot stand. Doel is het spoedig terugbrengen van de stikstofbelasting en het intensiveren van het natuurherstel, met name in Natura 2000-gebieden (35.347)
 • Bracht in 2021 de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Stb. 140) tot stand. Hiermee komt er een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Dit betreft zowel reductie van stikstofdepositie op Natura-2000-gebieden als versterking van de natuur en partiële vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. (36.600)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formaties van 2017 en 2021 secondant van fractievoorzitter Gert-Jan Segers

uit de privésfeer
 • Haar ouders hadden een melkveehouderij. Haar vader verongelukte in 1987 op 46-jarige leeftijd. Carola was toen 9 jaar.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en 2021 nummer 2 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Kreeg in 2017 33.192 en in 2021 47.008 stemmen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.