Artikel 2:

1
Artikel 2
3

In artikel 126 van dat Verdrag en in dit protocol wordt verstaan onder:

  • overheid: de algemene overheid, dat wil zeggen de centrale overheid, de regionale of lokale overheid en de fondsen voor sociale zekerheid onder uitsluiting van commerciĆ«le transacties, als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen;
  • tekort: netto financieringstekort als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen;
  • investeringen: bruto investeringen in vaste activa als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen;
  • schuld: totale aan het eind van het jaar uitstaande brutoschuld tegen nominale waarde, geconsolideerd tussen en binnen de sectoren van de algemene overheid als omschreven in het eerste streepje.