Artikel 1:

3
Artikel 1
2

De in artikel 126, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde referentiewaarden zijn:

  • 3 % voor de verhouding tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands product tegen marktprijzen;
  • 60 % voor de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands product tegen marktprijzen.