Oostelijk Partnerschap

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Kaart van het Oostelijk partnerschap van de EU

Het Oostelijk Partnerschap is een samenwerkingsverband van de Europese Unie i met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië i, Oekraïne i en Belarus i. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer vrijhandelsakkoorden, financiële hulp, garanties over de energievoorziening en visumvrij reizen. Het Oostelijk Partnerschap, opgericht in Praag op 7 mei 2009, is ook bedoeld om het controversiële onderwerp van toetreding tot de EU te vermijden. Op 28 juni 2021 heeft president Loekasjenko van Belarus aangekondigd de deelname van Belarus aan het Oostelijk Partnerschap te willen opschorten.

Het Oostelijk Partnerschap is een apart onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), speciaal voor oostelijke buurlanden. Het heeft als voornaamste doel om de politieke en economische handelsrelaties met zes voormalige Sovjetrepublieken te verbeteren omdat zij van strategisch belang zijn voor de EU. Het is de bedoeling dat dit Partnerschap de huidige bilaterale relaties tussen de EU en de individuele staten versterkt. Hierbij streeft de EU ernaar om deze landen te overtuigen van 'westerse waarden' zoals democratie, de aanwezigheid van een rechtstaat, het internationale rechtssysteem, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden en duurzame ontwikkeling. Voor Europa betekent deze samenwerking meer stabiliteit en veiligheid aan de oostkant.

De meningen over dit samenwerkingsverband zijn verdeeld. Zo ziet Rusland het partnerschap als een poging van de EU om haar invloedssfeer verder naar het Oosten uit te breiden. Duitsland vindt het belangrijk dat de economische stabiliteit in deze landen gewaarborgd wordt en ziet het partnerschap daarom als een cruciaal middel om dit te ondersteunen. Polen en andere Oost-Europese lidstaten i zien het partnerschap als een toekomstige basis voor toetreding van de eerder genoemde landen tot de EU, terwijl de meeste West-Europese lidstaten onderstrepen dat dit partnerschap niet als een opzet dient voor toekomstige onderhandelingen over toetreding tot de EU.

Euronest

Om het overleg tussen de parlementen van EU-leden en de partnerschapslanden te stimuleren en besluitvorming te versnellen, is in 2011 Euronest opgericht. Parlementsleden uit alle deelnemende landen behalve Belarus nemen hier aan deel.

Meer informatie