Staatsregeling van 1801: het minder democratische Staatsbewind

1.

Onderverdeling

Staatsregeling des Bataafschen Volks