Geleidende brief ter aanbieding van de initiatiefnota 'Fietsen in Nederland... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland' - Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31796 - Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland; Geleidende brief ter aanbieding van de initiatiefnota 'Fietsen in Nederland... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland' 
Document­datum 02-12-2008
Publicatie­datum 11-12-2008
Nummer KST125296
Kenmerk 31796, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 796

Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2008

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland».

Atsma

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.