Interparliamentary EU Information Exchange (IPEX)

Dit is een platform voor uitwisseling van informatie over de Europese Unie tussen de nationale Parlementen en het Europees Parlement, in het bijzonder in het licht van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon i. Belangrijk in deze context is de mogelijkheid tot het trekken van een Gele i of Oranje i kaart bij voorstellen die in meerdere nationale parlementen stuiten op subsidiariteitsbezwaren i. IPEX werd opgericht naar aanleiding van een aanbeveling uit 2000 van de Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie.