Interpellatie over handelwijze partijen bij verkiezingen Eerste Kamer

vrijdag 8 februari 2008, 10:08

De SP-senator Tiny Kox i gaat minister Ter Horst i interpelleren. In een brief aan een geroyeerd SP-Statenlid stelt minister Ter Horst dat politieke partijen die een bepaald stemgedrag bij verkiezing van de Eerste Kamer afdwingen niet in strijd handelen met de Grondwet. Wel wijst de minister op artikel 129, zesde lid van de Grondwet, die bepaalt dat leden stemmen zonder last (opdracht).

De minister laat in de brief echter ook weten dat het partijen geoorloofd is aan te dringen op een bepaald stemgedrag van hun leden. De Grondwet kent immers het recht op vrijheid van vereniging. Aangezien politieke partijen verenigingen zijn en de Kieswet geen eisen stelt aan de interne organisatie van partijen mogen zij hun eigen regels opstellen, waaronder royement.

Fractievoorzitter Kox van de SP geeft aan dat indien de minister, en met haar de regering, van mening is dat er strijd is met de Grondwet, er sprake zou zijn van een groot meningsverschil tussen regering en een aantal in de Eerste Kamer vertegenwoordigde partijen. Zowel SP, CDA, PvdA en GroenLinks hanteren allemaal interne regels over de te volgen partijlijn bij stemmingen. Door nadere publicaties, onder andere op de website van BZK, is volgens Kox onduidelijkheid ontstaan.

bron: www.eerstekamer.nl

 

meer over