Sloveens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2008 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Sloveens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2008

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Logo voorzitterschap SloveniŽ 2008

Logo voorzitterschap SloveniŽ 2008

Van 1 januari t/m 30 juni 2008 vervulde SloveniŽ het voorzitterschap van de Europese Unie†i.

Het motto van het Sloveense voorzitterschap luidde SI.nergie voor Europa .

("si." is de aanduiding van SloveniŽ in internet-adressen, vergelijkbaar met "nl." voor Nederlandse domeinnamen.)

De prioriteiten van het Sloveense Voorzitterschap waren:

  • de toekomst van de EuropeseUnie en de tijdige inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
  • het succesvol opstarten van een nieuwe cyclus van de Lissabon Strategie
  • voortgang op de terreinen klimaat en energie
  • versterking van het Europees perspectief voor landen in de westelijke Balkan
  • het Jaar van de Interculturele Dialoog

Op 1 juli 2008 heeft Frankrijk het voorzitterschap overgenomen.

Nederland ondersteunde het Sloveens voorzitterschap door enkele experts te leveren.