Duur kabinetsformaties

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kabinetsformaties i na de verkiezingen duren sinds 1946 gemiddeld 103 dagen. Formaties van tussenkabinetten zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Soms komt het voor dat na een kabinetscrisis i zonder nieuwe verkiezingen een ander of overgangskabinet wordt gevormd. Dergelijke formaties verlopen doorgaans veel sneller.

De snelste formatie was die van het kabinet-Drees I i in 1948, namelijk 31 dagen. In 1977 gingen er na de verkiezingen 208 dagen overheen voor het kabinet-Van Agt I i werd beëdigd; een record dat in 2017 werd verbroken bij de totstandkoming van het kabinet-Rutte III i. In 2021 sneuvelde dat record al. Toen kwam er pas 299 dagen na de verkiezingen een nieuw kabinet.

In 1977 kwam de coalitie tussen CDA en VVD op zichzelf snel tot stand, maar de daaraan voorafgaande (mislukte) poging een tweede kabinet-Den Uyl te vormen had veel tijd opgeslokt. Iets vergelijkbaars gebeurde in 2003, toen na de mislukte formatiepoging van CDA en PvdA vrij snel een kabinet van CDA, VVD en D66 i werd gevormd.

1.

Aantal dagen kabinetsformatie na verkiezingen

In onderstaand overzicht is aangegeven hoelang de vier meest recente kabinetsformaties hebben geduurd. Neem contact op met PDC voor een volledig overzicht sinds 1946.

 

Uiteindelijk kabinet

Dagen vanaf verkiezingen

Dagen vanaf eerste (in)formateur

Rutte IV i

299

279

Rutte III i

225

211

Rutte II i

52

47

Rutte I i

127

124

2.

Top 3 snelste formaties na de verkiezingen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de top 3 snelste formaties.

3.

Top 3 langzaamste formaties na de verkiezingen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de top 3 langzaamste formaties.

4.

Aantal dagen formatie interim-kabinet na val/crisis vorig kabinet

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de formaties na een interim-kabinet of kabinetscrisis.

 

Meer over