Parlementaire enquête: Nederlandse koopvaardij (1874 - 1875)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Onder leiding van Tak van Poortvliet i wierpen zes liberale Kamerleden de vraag op, wat de toestand van materieel en bemanning van de Nederlandse koopvaardijvloot was. Verder wilden zij weten wat de oorzaken waren van de afnemende sterkte en van haar verminderde aandeel in de scheepsbewegingen. Ten slotte moest worden onderzocht of er door de overheid geen maatregelen moesten worden getroffen om de Nederlandse scheepvaart van een krachtige ontwikkeling te verzekeren.

Aan de in 1874-1875 gehouden parlementaire enquête i lag mede ten grondslag dat soortgelijke onderzoeken waren gehouden in Frankrijk en de Verenigde Staten.

De enquête werd geleid door de liberaal Mirandolle i. Ook Tak van Poortvliet maakte deel van uit van de enquêtecommissie.

De commissie deed 17 aanbevelingen, waaronder afschaffing van invoerrechten op ruwe en verwerkte grondstoffen, bevoordelen van particuliere werven bij aanbouw van marineschepen en verbetering van vaarwegen.

Leden

Fabius (conservatief)

Van Houten i (liberaal)

Insinger i (conservatief)

s'Jacob (conservatief)

Mackay i (liberaal)

Mirandolle i (liberaal)

Tak van Poortvliet i (liberaal)

 

Meer over