Dr. A.G. (Gerard) Schouw

foto Dr. A.G. (Gerard) Schouw
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politicus van D66, die voor die partij deel uitmaakte van beide Kamers. Was zeven jaar Eerste Kamerlid, waarvan drie jaar fractievoorzitter, en vijf jaar Tweede Kamerlid. Hij begon al op jonge leeftijd als fractiemedewerker en was later wethouder van Dordrecht en partijvoorzitter. Verder was hij directeur van het Netherlands Institute for City Innovation Studies (Maatschappelijk Topinstituut voor steden). In de Eerste Kamer voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat. Als Tweede Kamerlid woordvoerder op het gebied van binnenlands bestuur, justitie, asiel en immigratie en landbouw en betrokken bij diverse initiatiefvoorstellen, onder meer over referenda, de benoemingswijze van de burgemeester en weigerambtenaren. Had ook een aandeel in de nieuwe opzet van de formatie. Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. Vasthoudend debater.

D66
in de periode 2003-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Adrianus Gerardus (Gerard)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Monster, 30 december 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1984 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur "Nicis Institute" (Netherlands Institute for City Innovation Studies, Maatschappelijk Topinstituut voor steden), van 1 januari 2007 tot juni 2010
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015
 • algemeen directeur Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen, vanaf 1 augustus 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • voorzitter Bachfestival Dordrecht, vanaf 2017
 • lid dagelijks bestuur VNO-NCW, vanaf oktober 2018

vorige (2/20)
 • lid Raad van Advies VTOI (Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen), van 1 januari 2010 tot 2013
 • informateur collegevorming GS in Utrecht, van maart 2015 tot april 2015 (samen met A.J. Gerritsen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 november 2010 tot 1 december 2012
 • lid tijdelijke commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2011 tot 18 april 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Nam in 2013 de medeverdediging op zich van een in 2012 door Mariko Peters (GroenLinks) ingediend en door Linda Voortman overgenomen initiatiefwetsvoorstel tot vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wet open overheid). (33.328)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over democratisering van gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden. Het voorstel is in 2017 ingetrokken. (34.177)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2012 kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Viel na de tweede stemmingsronde met Khadija Arib en Anouchka van Miltenburg af. Kreeg in de twee eerste stemrondes veertig stemmen.

uit de privésfeer
 • Woonde in zijn studententijd enige tijd bij Hubert Fermina, Tweede Kamerlid voor D66
 • Promoveerde bij prof. W. Derksen
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.